Lemezeink folyamatosan kaphatók a Kaláka Lemezboltban

Ízelítő a lemez anyagából (mp3)
Kiadó: Tabulatúra Régizene Egyesület

2004 - Mind a gyertyák vígan égnek

2004. december elején megjelent lemezünkön olyan műsort állítottunk össze, mely a középkortól a barokkig, Angliától Moldváig feleleveníti a karácsony hangulatát, különféle nyelveken, különböző felekezetek hitvallása szerint. A karácsony európai és magyar régizenei dallamai a középkoritól a reneszánsz és barokk zenén át a népzenéig historikus, korabeli hangszereken hallhatók.


TABULATÚRA:
ének: Lénárd Kata
ének: Szabó Enikő
tekerő, furulyák: Huber Henriett
rebek, barokk és népi hegedű: Rossa Levente
lantok, ciszter, gitár, koboz: Bencze Balázs
furulyák, görbekürt: Pászti György
KÖZREMŰKÖDŐK:
Rossa László, Klembala Géza, Hámori János, Lévai Péter, Lévai Antal, Kecskés Péter Jilling Jácint, Pálmai Árpád
Zenei rendező: Rossa László, zenei szerkesztő: Rossa Levente Bors, művészeti vezető: Bencze Balázs,

Ízelítő a lemez anyagából (mp3)
Kiadó:Allegro Thaler

2005 - Budavár

2005. július közepén jelent meg zenekarunk második nagylemeze, mely a XII-XVII. század zenéjének hangulatát idézi fel korabeli dallamok és hangszerek segítségével a történelmi Magyarország területén fellelhető zenei gyűjtemények anyagából válogatva. Közel 500 év zenéjéből szólal meg egy-egy, korra, műfajra jellemző muzsika, mely elhangozhatott a történelem évszázadai során nemzeti kultúránk fontos jelképévé vált Budavár falai közt is.
A lemezen jpeg-formátumú képek találhatók a Várról, röviden ismertetjük a lemezen elhangzó darabokat, a Budai Vár történelmi múltjáról hely- és kultúrtörténeti tárgyú esszék olvashatók, és a darabok irodalmi vonatkozásainak szemelvényei is hozzáférhetők. [rövid részlet]
Emellett a jelen weblap egy off-line változata is sok hasznos információval segíti a kor zenéje iránt érdeklődő hallgatókat.
A lemez normál audio-cd és multimédiás web-felületű tár formájában egyaránt használható.


TABULATÚRA:
ének: Lénárd Kata
ének: Szabó Enikő
tekerő, furulyák: Huber Henriett
rebek, barokk és népi hegedű: Rossa Levente
lantok, ciszter, penorcon, koboz: Bencze Balázs
furulyák, görbekürt: Pászti György
KÖZREMŰKÖDŐK:
Lévai Péter, Lévai Antal, Tóth Péter, Bobár Zoltán, Balázs Boglárka Jilling Jácint, Pálmai Árpád

Zenei rendező: Rossa László, zenei szerkesztő: Rossa Levente Bors, művészeti vezető: Bencze Balázs, grafika: Thaler Tamás

Ízelítő a lemez anyagából (mp3)
Kiadó:Allegro Thaler

2007 - Verbum caro factum est

Adventi megemlékezés Zsigmond királyról

1437 decemberének elején hunyt el Luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király. Lemezünkkel rá emlékezünk, elsősorban azokkal a adventi és karácsonyi dallamokkal és énekekkel is, melyek hosszú uralkodásának idejéből származnak, de emellett a XIV-XV. század fordulójának nyugat-európai és magyar vonatkozású egyházi és világi zenéjéből is hallhatók rövid darabok - ezek egy része már nem feltétlenül köthető az adventhez, a korhoz azonban igen. Zsigmond uralkodásának idején bontakozott ki a magyarországi többszólamú zene gyakorlata. Ezek a dallamok nemcsak a maguk idejében voltak igen népszerűek, hanem közülük sok a későbbi korok számára is megmaradt mint népének, ünnepi vagy egyéb alkalmakra való dallam. A lemezen ezek közül is hallható néhány, olyan hangszereken, amilyeneken a későbbi, XVII-XIX. századi lejegyzések idején szólhatott. Zenekarunk a darabokat korhű, historikus hangszerek másolatain, sok hangszert és hangzást felvonultatva adja elő, hangsúlyt fektetve a korok és dallamok közti kapcsolatokra, a hangszerelés változatosságára és a magyar népzenében fennmaradt korabeli emlékekre is.

TABULATÚRA:
Lénárd Kata: ének, ritmushangszerek
Varga Zsuzsanna: ének
Huber Henriett: reneszánsz és barokk furulyák, pásztorfurulya, tekerő, ének, ritmushangszerek
Rossa Levente Bors: viola, barokk és népi hegedű, rebek, fidula, ének, énekmondás, ritmushangszerek
Bencze Balázs: reneszánsz lant, l'ud, koboz, barokk mandolin, ének, ritmushangszerek
Lévai Antal: viola da gamba, basszusrebek, cselló
Pálmai Zsófia: barokk furulyák, ének
KÖZREMŰKÖDŐK:
ÉNEK: Pálmai Árpád, Szabó Enikő, Bencze Réka, Papp Janka,
HANGSZER: Balogh Kálmán, Rossa László, Lévai Péter, Pászti György, Jilling Péter Jácint, Bognár András, Bobár Zoltán,

Külön köszönet Pálmai Árpádnak a lemez egyházzenei részének összeállításában nyújtott segítségéért.
Zenei rendező: Rossa László, zenei szerkesztő: Rossa Levente Bors, művészeti vezető: Bencze Balázs, grafika: Csukás Csaba, Máhr Richárd

Ízelítő a lemez anyagából (mp3)
Kiadó: Tabulatúra Régizene Egyesület

2009 - Uraknak Ura, nagy Isten!

1509. július 10-én született Jean Calvin, azaz Kálvin János, a reformátor. E kerek évfordulóra készített lemezünkön a hitújítók mellett munkálkodó zeneszerzők és zsoltárszerzők (Béze, Marot, Bourgeois, Goudimel, Sweelinck) műveiből vett válogatáson túl változatos, jól ismert és kevésbé ismert énekeket egyaránt bemutató zenei anyaggal próbáltuk körbejárni a reformáció kulturális kincseinek régizenei vonatkozású területeit. A református templomi éneklés talán legismertebb darabjai, a genfi zsoltárok dallamai mellett lemezünkön egyéb, magyar vonatkozású korabeli és későbbi dallamok is elhangzanak korhű és változatos hangszerelésben, emellett a református felekezet énekeinek és szövegeinek a népénekekkel való rokonságát is igyekszünk néhány szép dallammal bemutatni. A lemez szövegeinek forrása elsősorban Szenci Molnár Albert zsoltárfordításaiból való, de a ma is énekelt templomi énekek egyéb korabeli szerzőinek versei közül is szerepel néhány (Balassi, Tinódi, Misztótfalusi Kis Miklós, stb...). Református templomi énekeink ma már szerencsére - más nemzetektől eltérően - inkább a régi szövegek hagyományának megőrzéséhez ragaszkodnak. Ezért is mondhatjuk, hogy egy ilyen évfordulóhoz kapcsolódó alkalom jó lehetőséget biztosít a régi korok zenéjét és irodalmát kedvelőknek ahhoz, hogy ezeket a dallamokat és szövegeket megkísérelje saját korukban is újra átélni. Reményeink szerint ezzel talán újra megeleveníthetjük azokat az időket, melyekről a mai ember - jobb híján - csak megemlékezni képes.

TABULATÚRA:
Lénárd Kata: ének, virginál, oktávspinét
Szabó Enikő: ének
Huber Henriett: furulyák, tekerő, ének
Rossa Levente Bors: viola, barokk és népi hegedű, rebek, fidula, ének,
Bencze Balázs: középkori, reneszánsz és barokk lant, koboz, szász líra, lantgitár, ének,
Lévai Antal: viola da gamba, basszusrebek, cselló
KÖZREMŰKÖDŐK:
Hirtling István, Lévai Péter, Molnár Péter, Pálmai Árpád, Pálmai Zsófia: Rossa László, és a galántai Kodály Zoltán Daloskör Józsa Mónika vezetésével

Külön köszönet Hirtling Istvánnak, Pálmai Árpádnak, Józsa Mónikának, Csenki Zsuzsának, nt.Ambrus Erikának és Mártonffy Andrásnak.
Zenei rendező: Rossa László, zenei szerkesztő: Rossa Levente Bors, művészeti vezető: Bencze Balázs, grafika: Máhr Richárd

Ízelítő a lemez anyagából (mp3)
Kiadó: Tabulatúra Régizene Egyesület
MEGRENDELÉS

2014 - Múltbanéző

Domokos Pál Péter emlékére
"Édes Hazámnak akartam szolgálni..."


   Az utolsó magyar polihisztor munkásságára emlékezünk ezzel a lemezzel. A népzenegyűjtő, a kutató zenetörténész, aki a XVIII-XIX. század magyar tánczenéjét feltárta, a tánctörténész, a tanító, a tudós, az író és az ember - Domokos Pál Péter (1901-1992) munkássága kerül bemutatásra a fontosabbnak gondolt kutatási és gyűjtési területet érintve, amelyeket az ő publikációi alapján zenekarunk is fontosnak tartott. Az imponálóan bőséges anyag válogatásában és összerendezésében Domokos Mária és Rossa László szakmai tanácsai voltak segítségünkre, az egyes zenei és prózai részek pedig közreműködőink segítségével állnak össze tartalmas egésszé. A hangszerelés és az előadás zenekarunk hagyományait követve mindenhol igyekszik korhű és változatos módon visszaadni a dallamok korabeli hangulatát, világát, nem mellékesen a népzenei dallamok, énekek stílusos előadásával is törődve. Tapasztalataink szerint kevesen tudják, mi mindent köszönhet a magyar zenetörténet, az irodalom- és a tánctörténet Domokos Pál Péternek, aki saját bevallása szerint kutatásaival szeretett hazáját akarta szolgálni, így örömmel ajánljuk e válogatást mindenkinek, aki nemzetünk, kultúránk iránti érdeklődése okán közelebbről szeretne megismerkedni a magyar folklór és zenei élet eddig talán kevésbé ismert kincseivel.

TABULATÚRA:
Huber Henriett (furulyák, tekerő, oktávspinét)
Richter Dorottya (cselló, gamba)
Bencze Balázs (középkori, reneszánsz és barokk lant, lantgitár, klassztikus gitár, koboz)
Rossa Levente Bors (hegedű, rebek, kvintonviola, görbekürt, töröksíp)
Szabolcs Ákos (ütőhangszerek)

KÖZREMŰKÖDŐK:
Póka Éva, Benke Grátzy (szöveg)
Szabó Enikő, Tímár Sára (népi ének)
Pálmai Árpád (ének)
Balogh Kálmán (cimbalom)
Pászti György (furulyák)
Arató László (rézfúvósok, duda)
Molnár Péter (fafúvósok)
L. Kecskés András (gitár)
Vizeli Máté (hegedű)
Rossa László (fortepiano)
Kürtösi Zsolt (nagybőgő)
Szabó Zsolt (viola da gamba)

Fotók: Mártonffy András
Grafika: Szabolcs Ákos, Faisztl Ernő
Angol szöveg: Mártonffy András
Zenei rendező: Rossa Levente Bors
Szaktanácsadók: Domokos Mária, Rossa László
Művészeti vezető: Bencze Balázs
A felvételek a RoleboMusic stúdióban készültek 2013-14-ben
Köszönet: Vashegyi György, Dinnyés Soma, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Domokos Mária, Csóti Márta, Mártonffy András, Rossa László, László András, Feisztl Ernő

Ízelítő a lemez anyagából (mp3)
Kiadó: Kaláka Kiadó
MEGRENDELÉS

2016 - "Született világ Megváltója"

Régi idők karácsonyi zenéje


Bár a régi időkben az emberek másképp élték meg a karácsonyi ünnepeket, a zene, az éneklés az áhítat részeként mindig is nagyon fontos volt. A lemezen megszólaló dallamok és énekek azt a hangulatot szeretnék felidézni, amely az elmúlt századok során jellemezte az advent és a karácsony időszakát. A legtöbb zenei emlék magyar vonatkozású, vagy valamiképp a magyarsághoz köthető.
A lemezen a zenekar több régi magyar népéneket és népdalt is felidéz, Észak-dunántúltól egészen Erdélyig, sőt, egy meglehetősen ritka, betlehemes táncfüzért is Bukovinából.
Sajátos és érdekes összetevője ennek a válogatásnak a középkori rész, a gregorián semmi mással össze nem téveszthető méltósága és a másik két darab naiv ereje, ily módon is jellemezve az ellentétekben gazdag kort, melyben születtek.
A XVII-XVIII. század magyar templomi énekei közül néhányat egyéb korabeli dallamokkal kiegészítve vettünk fel. Hangszerelésük és előadásmódjuk a barokk előtti magyar muzsikálás hagyományainak állít emléket.
A XVIII. századi zeneszerző, Esterházy Pál (1635-1713) Harmonia Caelestis c. gyűjteményéből három karácsonyi, illetve egy Szentháromságot dicsérő mű került a lemezre; ez az 1711-ben megjelent zenetörténeti jelentőségű alkotás a magyar barokk zene talán legfontosabb forrása.
A lemez záródarabja egy ismert magyar népének erdélyi változata, melyet gyülekezeti ének formájában minden zenekari tag és közreműködő zenész közös énekével, templomi orgonakísérettel hallhatunk. Azok számára, akik fontosnak tartják a Szenteste áhítatát, jó szívvel ajánljuk ezt a művet egy - akár családi körben megszólaló - közös énekléshez is.
Végezetül, de nem utolsósorban a lemezen elhangzik egy áldás, melyet nt. Ambrus Erika zalabai református lelkész mond el. Fontosnak éreztük, mert ennek a lemeznek az anyaga képezte az alapját közös adventi ünnepléseinknek, melyre felvidéki barátaink körében 2002 óta minden évben sort kerítünk.

TABULATÚRA:
Huber Henriett (furulyák, tekerő, ének)
Richter Dorottya (cselló, gamba)
Bencze Balázs (középkori, reneszánsz és barokk lant, teorbaciszter, koboz, ének)
Rossa Levente Bors (hegedű, rebek, kvintonviola, violino piccolo, görbekürt, fidula, töröksíp, ének)
Szabolcs Ákos (ütőhangszerek, furulyák)

KÖZREMŰKÖDŐK:
Buda Ádám (koboz, tekerő, ének),
Gryllus Dániel (furulyák, görbekürt),
Balogh Kálmán (cimbalom),
Lévai Antal (barokk cselló),
Vári-Kovács Emese (ének,
Pálmai Árpád (ének),
Szabó Enikő (népi ének),
Pitti Katalin érdemes művész (ének),
Rossa László (templomi orgona)


Angol szöveg: Mártonffy András
Zenei rendező: Rossa Levente Bors
Művészeti vezető: Bencze Balázs
A felvételek a RoleboMusic stúdióban készültek 2016 őszén